הפכים לטו בשבט

דוגמאות להפכים המתאימים לחג טו בשבט:

עץ גבוה- עץ נמוך
הרבה פירות- מעט פירות
שתיל קטן- שתיל גדול
גזע רחב- גזע צר.